Om

Alle unge fortjener at være en del af et
trygt fællesskab

I MOVE arbejder vi på at skabe trygge fællesskaber for unge, der har svært ved at falde ind i sociale sammenhænge og savner nogle jævnaldrende at dele deres fritid med. Vores unge kommer til os, fordi de har brug for lidt ekstra støtte til at arbejde sig ud af fx ensomhed, angst, sorg, problemer derhjemme med forældre eller søskende, eller følelsen af ikke at passe ind i fællesskaber. Alle vores tilbud er drevet af frivillige horsensianere, der har lyst til at gøre en positiv forskel for deres medmennesker, som har brug for lidt ekstra støtte.
I MOVE møder du frivillige i alle aldre og af begge køn. De fleste har enten faglig eller personlig erfaring med at stå et sted i livet, hvor man har brug for et kærligt puf videre.
Fælles for alle vores tiltag gælder, at vi ikke rummer udadreagerende unge eller unge med misbrug eller diagnoser, der ikke er i behandlingsforløb.

Organisationen bag MOVE

MOVE er et tiltag under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Vi har kontor og klublokaler på Åboulevarden 52 i Horsens.
I MOVE er der ansat en koordinator, som er den daglige leder af vores tilbud.