Frivillig i KLUB MOVE

Har du lyst til at være frivillig agent i Klub MOVE?

Klub MOVE søger løbende nye agenter. Som agent får du erfaring i arbejdet med udsatte unge. Din primære opgave er at skabe en god, tillidsfuld relation til den unge baseret på nærvær og rummelighed. Du bliver en rollemodel, som den unge kan spejle sig i og lære af. Et menneske som kan vise vej og hjælpe den unge med at styrke sine ressourcer og handlemuligheder.

 

Unge mennesker som står i rundkreds og smiler

Hvad får du ud af at være agent i Klub MOVE?

 • Du får mulighed for at dele ud af din erfaring og dit overskud til én ung, som har brug for lidt ekstra støtte i hverdagen
 • Du bliver en del af et lille, socialt fællesskab af frivillige med mulighed for gensidig sparring og sociale arrangementer
 • Du får indflydelse og stor frihed til at bidrage med idéer og forslag til aktiviteter
 • Du kan tage udgangspunkt i dine egne interesser og det du brænder for, når du er sammen med den unge og og lade din begejstring smitte!
 • Du bliver en del af et større netværk igennem foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem
 • Udtalelse, som dokumentation for dit arbejde i Klub MOVE

Hvad er din opgave som agent i Klub MOVE?

Agentarbejdet er kort fortalt samvær og aktiviteter med den unge på den unges præmisser. Sammen med den unge aftaler du indledningsvis en mission, som den unge gerne vil opnå med tiden i Klub MOVE. Det er din opgave at støtte den unge i at nå sin mission eller at bevæge sig i retning heraf. Missionen bør være et realistisk, men udfordrende mål, så der er sandsynlighed for at den unge får nogle succesoplevelser på vejen. Du står selv for at lave aftaler med den unge om, hvad i skal lave sammen og hvornår.
Udgangspunktet er et ugentligt møde,  enten bare jer to, eller sammen med de andre unge og agenter i Klub MOVE.
Hver tirsdag eftermiddag kl. 16.00 - 18.00 er der fælles klubeftermiddag med fx aktiviteter eller fællesspisning i Klub MOVE. Vi prioriterer højt, at unge og agenter mødes hver tirsdag, fordi det her, at den unge træner de sociale færdigheder og får skabt relationer til jævnaldrende.

Hvad forventer vi af dig som agent?

I Klub MOVE lægger vi vægt på løbende at sikre din trivsel og oplevelse af mestring i arbejdet. Derfor er det vigtigt:

 • At du er rummelig og har lyst til at lære vores unge at kende
 • At du kan være en robust og vedholdende rollemodel for den unge
 • At du har minimum 8 timer om måneden til rådighed i 6 måneder til det frivillige arbejde – og gerne flere
 • At du overholder tavshedspligt omkring de unge og deres problemstillinger
 • At du melder afbud til den unge du er agent for, hvis du bliver forhindret i at komme til jeres aftale
 • At du deltager i fælles agentmøder, temadage og kurser ca én gang hver sjette uge
 • At du er minimum 20 år gammel og kan fremvise en ren børneattest.

Arbejdet som agent kræver ikke særlige forudsætninger eller uddannelse, da du vil blive klædt på til opgaven af frivilligkoordinatoren og  har mulighed for at deltage i temadage og kurser. Derudover får du løbende individuel sparring og vejledning.

Du skal gerne have tid til at deltage i Klub MOVE-eftermiddagen om tirsdagen kl. 16.00 - 18.00 med de unge og agenter.

Vi indhenter børneattest på alle frivillige i Klub MOVE.

Hvordan bliver jeg agent?

Hvis du tænker at agentarbejdet i Klub MOVE kunne være noget for dig, så kontakt venligst frivilligkoordinator Anne Hjortkjær på mail: anne@move-horsens.dk eller på tlf.: 61 77 64 76. Du er også velkommen til at kigge forbi på kontoret i Åboulevarden 52, 8700 Horsens.

Vi inviterer dig til et indledende interview med frivilligkoordinator Anne, hvor du får mulighed for at fortælle, hvad du brænder for i den frivillige indsats. På baggrund af interviewet får du i løbet af et par dage en tilbagemelding på, om vi kan bruge netop dine kompetencer i Klub MOVE. Det er vigtigt for os, at matchet mellem dig og den unge er rigtigt fra start. Derfor kan der gå alt mellem en uge og et par måneder, før du får tilknyttet en ung.